Windows 10: 0x80070015

 1. ElfAusman
 2. sueb59
 3. GonçaloMartins73
 4. Mel Stanley
 5. delcarto
 6. PentiumIIIII
 7. PatriciaJackson3
 8. PIGPIEw0w
 9. PIGPIEw0w
 10. FilipĆurić
 11. VeldaMBAYEN
 12. cnichego
 13. Spencer Simon
 14. AudreaGriggs
 15. Shoyoacid
 16. eXtrem
 17. eXtrem