Windows 10: Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được...

Discus and support Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được... in Windows 10 Installation and Upgrade to solve the problem; Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được key win 10 không ?... Discussion in 'Windows 10 Installation and Upgrade' started by VanThai_08, Dec 1, 2023.

 1. Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được...


  Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được key win 10 không ?

  :)
   
  VanThai_08, Dec 1, 2023
  #1
Thema:

Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được...

Loading...
 1. Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được... - Similar Threads - Tôi nâng cấp

 2. Cho em hỏi chút em muốn nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 11 thì có được không ạ?

  in Windows 10 Gaming
  Cho em hỏi chút em muốn nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 11 thì có được không ạ?: Cho em hỏi chút em muốn nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 11 thì có được không ạ? https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/cho-em-h%E1%BB%8Fi-ch%C3%BAt-em-mu%E1%BB%91n/c2fffc26-54e7-41e2-9ac3-65ae08cf2eb5
 3. Cho em hỏi chút em muốn nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 11 thì có được không ạ?

  in Windows 10 Software and Apps
  Cho em hỏi chút em muốn nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 11 thì có được không ạ?: Cho em hỏi chút em muốn nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 11 thì có được không ạ? https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/cho-em-h%E1%BB%8Fi-ch%C3%BAt-em-mu%E1%BB%91n/c2fffc26-54e7-41e2-9ac3-65ae08cf2eb5
 4. Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được...

  in Windows 10 Gaming
  Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được...: Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được key win 10 không ? https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/t%C3%B4i-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-win-7-c%C3%B3/c7611a9f-8703-47cf-9351-16136836d6d1
 5. Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được...

  in Windows 10 Software and Apps
  Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được...: Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được key win 10 không ? https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/t%C3%B4i-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-win-7-c%C3%B3/c7611a9f-8703-47cf-9351-16136836d6d1
 6. Tôi có mua key windows 10 pro, tôi có thể update lên windows 11 pro miễn phí không

  in Windows 10 Gaming
  Tôi có mua key windows 10 pro, tôi có thể update lên windows 11 pro miễn phí không: Tôi có mua key windows 10 pro, tôi có thể update lên windows 11 pro miễn phí không https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/t%C3%B4i-c%C3%B3-mua-key-windows-10-pro-t%C3%B4i/31b5abca-34c4-40e7-b28a-a218a18e8c62
 7. Tôi có mua key windows 10 pro, tôi có thể update lên windows 11 pro miễn phí không

  in Windows 10 Software and Apps
  Tôi có mua key windows 10 pro, tôi có thể update lên windows 11 pro miễn phí không: Tôi có mua key windows 10 pro, tôi có thể update lên windows 11 pro miễn phí không https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/t%C3%B4i-c%C3%B3-mua-key-windows-10-pro-t%C3%B4i/31b5abca-34c4-40e7-b28a-a218a18e8c62
 8. Tôi muốn nâng cấp PC của mình nhưng không có bản nâng cấp nào trong Windows Update. Tôi...

  in Windows 10 Gaming
  Tôi muốn nâng cấp PC của mình nhưng không có bản nâng cấp nào trong Windows Update. Tôi...: Hôm nay, tôi đã vào Windows Update để tìm bản cập nhật cho PC của mình, nhưng tôi không thấy bản cập nhật nào cả. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/t%C3%B4i-mu%E1%BB%91n-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-pc/28e9fd0e-40a9-4d5b-acb5-bed242d3a48c
 9. Tôi muốn nâng cấp PC của mình nhưng không có bản nâng cấp nào trong Windows Update. Tôi...

  in Windows 10 Software and Apps
  Tôi muốn nâng cấp PC của mình nhưng không có bản nâng cấp nào trong Windows Update. Tôi...: Hôm nay, tôi đã vào Windows Update để tìm bản cập nhật cho PC của mình, nhưng tôi không thấy bản cập nhật nào cả. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/t%C3%B4i-mu%E1%BB%91n-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-pc/28e9fd0e-40a9-4d5b-acb5-bed242d3a48c
 10. Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được...

  in Windows 10 Customization
  Tôi nâng cấp win 7 có bản quyền lên win 10 pro bằng ứng dụng của microsoft thì tôi có được...: tôi thấy thông báo win 7 bị ngừng hỗ trợ nên tôi nâng cấp thành win 10 pro qua phần mềm nâng cấp của microsofft , win 7 của tôi có bản quyền và được kích hoạt rồi ,sau khi nâng cấp thành win 10 pro thì tôi có được key win 10 pro không...